Upload ảnh

Đăng nhập vào tài khoản
Email
Mật khẩu
 

Hướng dẫn chia sẻ ảnh

Tính năng này cho phép ảnh bạn upload được hiển thị trong khung ảnh người mẫu của website. Hãy chia sẻ những bức ảnh đẹp nhất của bạn khi đeo lens của Mắt Nai để mọi người đều có thể chiêm ngưỡng!

 

Để bắt đầu, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn