Đổi và Trả Hàng

Mục Trợ Giúp

Đổi &
trả hàng
Để bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng, matnai.vn đưa ra chính sách cho phép khách hàng đổi trả sản phẩm trong một số trường hợp.
Hàng hoá còn nguyên trong lọ/vỉ chưa bóc ra.
Khách hàng có thể mang tới đại lý hoặc chi nhánh bất kỳ của Mắt Nai trên toàn quốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua hàng để thực hiện việc đổi/trả hàng.
Nếu trả lại hàng bạn sẽ nhận lại số tiền trên hoá đơn mua hàng dành cho sản phẩm mang trả.
Bạn đổi sản phẩm A (đã mua) bằng sản phẩm B:
Giá A = Giá B: 1 đổi 1
Giá A > Giá B: Chúng tôi sẻ đổi hàng B cho bạn và trả lại phần tiền còn thừa.
Giá A < Giá B: Chúng tôi sẻ đổi hàng B cho bạn khi bạn đồng ý trả phần tiền chênh lệch.
Hàng hoá đã được bóc ra và sử dụng
Nếu bạn không hài lòng về sản phẩm của matnai.vn vì bất kỳ lý do gì trong vòng 3 ngày kể từ thời điểm mua hàng, bạn có thể mang sản phẩm tới đại lý hoặc chi nhánh bất kỳ của matnai.vn trên toàn quốc để thực hiện việc đổi hàng (lưu ý trường hợp này chúng tôi sẽ KHÔNG hoàn lại tiền mà chỉ thực hiện đổi hàng).
Điều kiện đổi hàng như sau:
Chỉ đổi hàng MỘT lần duy nhất trong 3 ngày tính từ thời điểm mua và nhận hàng.
Chỉ có thể đổi lấy sản phẩm GIỐNG HỆT với sản phẩm đã mua.
Ví dụ: Bạn không hài lòng với chiếc Diamond Xám 4 độ, chúng tôi chỉ có thể đổi cho bạn chiếc Diamon Xám 4 độ.
Trường hợp trong kho Mắt Nai không còn sản phẩm mà bạn muốn đổi, chúng tôi có quyền TỪ CHỐI việc đổi hàng.
Điều kiện đổi và trả hàng
Khi mang hàng tới đổi hoặc trả, bạn buộc phải cung cấp được bằng chứng hàng mang đổi là thực sự được mua tại matnai.vn. Việc này rất đơn giản, vì mỗi lần mua hàng trên matnai.vn hệ thống của chúng tôi đều lưu lại thông tin đơn hàng của bạn trong lịch sử mua hàng.

Vì vậy khi mang hàng tới đổi bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn tại matnai.vn và bật thông tin đơn hàng mà bạn mua lên là được. Trong trường hợp bạn mua hàng tại đại lý của matnai.vn, bạn cũng nên yêu cầu đại lý hướng dẫn bạn cách lập tài khoản và mua hàng qua website để được hưởng chính sách này.