Khách hàng nói về chúng tôi

Rất tốt

4.57 / 5.00

Thật sự rất thích dùng lens Mắt Nai :) giá rẻ mẫu mã tuyệt đẹp

Hỗ trợ từ công ty

1 - Thưởng doanh số theo tháng

 1. Thời gian bắt đầu áp dụng: từ tháng 9 năm 2012
 2. Đối tượng áp dụng: Tất cả các tài khoản đại lý tại matnai.vn
 3. Điều kiện nhận thưởng doanh số: Đại lý phải bán được từ 120 cặp lens trong 1 tháng trở lên.
 4. Các mức thưởng doanh số: nếu trong 1 tháng đại lý bán được
  1. Từ 125 - 149 cặp: thưởng 5 cặp lens
  2. Từ 150 - 199 cặp: thưởng 8 cặp lens
  3. Từ 200 - 249 cặp: thưởng 12 cặp lens
  4. Từ 250 - 299 cặp: thưởng 15 cặp lens
  5. Từ 300 - 400 cặp thưởng 20 cặp lens
  6. Trên 400 cặp: thưởng 7% số lens bán được
 5. Cách thức nhận thưởng: Số lens được thưởng sẽ do đại lý tuỳ chọn vào đơn hàng đầu tiên của tháng tiếp theo. Lưu ý: lens thưởng không bao gồm nước ngâm và phụ kiện (chỉ kèm khay đựng đi kèm). 3 cặp lens 1 ngày được tính ngang = 1 cặp lens 6 tháng. Lens thưởng chỉ có thể đem đổi chứ không thể trả lại để quy ra tiền mặt.

Ví dụ: Trong tháng 9 đại lý bán được 280 cặp sẽ nhận được mức thưởng là 15 cặp lens miễn phí. Tới đầu tháng 10 đại lý sẽ làm 1 đơn hàng gồm 15 cặp lens tuỳ chọn, khi lấy hàng sẽ không phải thanh toán cho đơn hàng được thưởng.