Sử dụng và bảo quản

Video hướng dẫn sử dụng và bảo quản kính áp tròng

Hướng dẫn mở lọ kính áp tròng
Hướng dẫn tháo nắp sản phẩm