Album ảnh của các thí sinh sơ tuyển

Đây là danh sách album của các thí sinh dự thi đã upload ít nhất 5 ảnh chân dung với 5 màu lens khác nhau của Mắt Nai.