Để tham gia dự thi miss Mắt Nai, bạn cần chuẩn bị những thứ sau

  1. Ảnh dự thi: ảnh chân dung của bạn chụp với ít nhất 05 mẫu lens khác nhau của Mắt Nai
  2. Tài khoản tại www.matnai.vn.

Nếu bạn đã có đủ số ảnh cùng với 05 mẫu lens khác nhau, vui lòng ĐĂNG NHẬP vào tài khoản bằng công cụ đăng nhập trên thanh công cụ phía trên của website để bắt đầu tham gia

Nếu bạn chưa có đủ số lượng ảnh dự thi (hoặc không có), Mắt Nai sẽ tài trợ lens cùng đội ngũ chụp ảnh tại các thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng để chụp cho bạn các bức ảnh chất lượng cao.
Để đặt lịch đăng ký chụp hình, vui lòng điền thông tin vào form đăng ký bên tay phải

Đăng ký chụp ảnh dự thi Miss Mắt Nai
Họ Tên
Điện thoại
Ngày / Giờ
Thành Phố
 

Mọi thông tin trợ giúp vui lòng liên hệ:
ĐT: (04) 7303 7989 sau đó bấm số máy lẻ 7