Phân loại áp tròng

Kính áp tròng được phân loại theo 2 yếu tố riêng biệt
Chất liệu
Kính áp tròng cứng
Kính áp tròng mềm
Khuôn hình (form) cố định
Thường được sử dụng trong một thời gian rất dài (3-6 tháng).
Khả năng trao đổi không khí cho mắt tốt.
Một số khuôn hình nhất định có thể điều trị các tật khúc xạ tốt hơn kính áp tròng mềm.
Gây cảm giác cộm mắt khi đeo. Thời gian làm quen với kính lâu hơn.
Không có tại matnai.vn
Khuôn hình (form) mềm mại.
Chỉ được dùng trong một thời gian nhất định và được chia theo nhóm như: kính áp tròng ngày, kính áp tròng tuần, ...
Khả năng trao đồi không khí cho mắt tốt.
Ở một số trường hợp mắt đặc biệt, do tính chất mềm mại của kính nên không thể chữa được các tật khúc xạ một cách hiệu quả nhất.
Thoải mái khi đeo do có khả năng tự thay đổi khuôn hình để phù hợp với đồng tử mắt.
Có tại matnai.vn
Hình dáng
Kính áp tròng hình cầu
Kính áp tròng hình xuyến
Dùng để điều trị tật mắt loạn thị.
Không có tại matnai.vn
Là loại áp tròng phổ biến nhất
Dùng để điều trị các tật mắt như cận thị và viễn thị.
Kính áp tròng hình cầu không độ còn được dùng cho mục đích thời trang.
Có tại matnai.vn