Thử kính online

Đầu tiên click lên nút nằm ngay dưới khung hình người mẫu. Sau đó làm theo các bước sau:
BƯỚC 1 - Đăng nhập
Trước khi upload ảnh bạn phải đăng nhập vào hệ thống. Nếu bạn chưa có tài khoản hãy click vào link Đăng ký phía trên.
BƯỚC 2 - Upload ảnh
Chọn ảnh trên máy tính để upload. Lưu ý: Hình ảnh phải bao gồm khuôn mặt một cách rõ nét nhất để đạt được hiệu quả cao khi ghép vào mắt kính. Bạn có thể xem hình người mẫu trên website để tham khảo.
BƯỚC 3 - Hoàn thành
Sau khi lưu ảnh, hệ thống sẽ xử lý ảnh mà bạn upload. Sau khi quá trình sử lý hoàn tất (thường mất 3-5 phút), bạn sẽ nhận được thông báo về việc này và có thể thử kính lên khuôn mặt mình với mọi sản phẩm.