Tính phí vận chuyển

Mục Trợ Giúp

Tính phí vận chuyển

Nơi nhận hàng
Quốc gia *
Tỉnh/TP (State) *
Quận/Huyện (City) *
PT vận chuyển *
Bạn định mua những gì?
Kính áp tròng   đôi x 100g
Nước ngâm   lọ x 250g
Tổng trọng lượng  Kg

Lưu ý: Cước phí vận chuyển như được tính trong công cụ này sẽ được hệ thống tự động + vào đơn hàng của bạn sau bước điền địa chỉ nhận hàng khi mua hàng tại www.matnai.vn. Khi giá trị đơn hàng bạn mua lớn hơn 1 triệu đồng, hệ thống sẽ tự miễn phí vận chuyển cho bạn.